home representation one
home representation two
home representation three

SE-CL721/711


Dubokog-bassa, kao metak oblikovane slušalice tipa kao uho.
Raspoložive u širokoj paleti boja sa sjajnim (SE-CL721) ili matiranim (SE-CL711) pokrovom. 

© 2018 Helikop. Sva prava pridržana.