home representation one
home representation two
home representation three

VSX-S500-K/S

6-kanalni AV prijamnik sa Bluetooth-spremnim (opcionalni AS-BT200) i za bežični LAN-spremnim (opcionalni AS-WL300) mrežnim opcijama, internet radio (SHOTcast), FM/AM tuner, 3D HDMI, HD audio, 1080p povezivošću i 100W izlazom po kanalu. ECO način za smanjenu potrošnju energije. Izrađeno za iPod i iPhone.

© 2018 Helikop. Sva prava pridržana.