home representation one
home representation two
home representation three

VSX-S300-K/S6-kanalni AV prijamnik sa Blutooth-spremim (opcionalni AS-BT200) FM/AM tuner, HD audio, 3D HDMI connectivity i 100W izlazom po kanalu.
ECO način za smanjenu potrošnju energije.

© 2018 Helikop. Sva prava pridržana.