home representation one
home representation two
home representation three

BDP-450

Blu-ray Disc reproduktor nudi superiornu kvalitetu zvuka zahvaljujući najnovijoj PSQL (bit-stream) multi surround tehnologiji, Stream Smoother link, iControlAV2012, IP Control, Super Audio CD i DVD-Audio.
Reproduktor je spreman i za bežićni LAN i dolazi sa širokim opsegom mrežnih opcija.

© 2018 Helikop. Sva prava pridržana.