home representation one
home representation two
home representation three

BDP-LX55
Nevjerovatno visoka kvaliteta zvuka za Blu-ray Disc reproduktor sa PQLS (bit-stream) multi surround, Pioneer ControlApp, iControlAV2012, Qdeo video processorom sa 2 HDMI izlaza, audio djelovi visokog razreda, RS-232C IP, Control. Spreman za bežićni LAN (opcionalni AS-WL300) sa višestrukim mrežnim opcijama.

© 2018 Helikop. Sva prava pridržana.